Địa chỉ: Xã Ia Me, Chư Prông
Liên hệ trực tiếp:

Trường MG Vành Khuyên

Xã Ia Me, Chư Prông